Organization

90 รายการ
กรณีต้องการกำหนดรายละเอียดตำแหน่งงานให้มีจำนวนวันทดลองงานตามเงือนไขของบริษัท สามารถทำได้ดังนี้
1722 ผู้เข้าชม
การกำหนดอัตราค่าจ้างให้แต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล สามารถกำหนดได้จากที่ไหน
1668 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดการแจ้งเตือน Visa หมดอายุ มีวิธีการอย่างไร
1664 ผู้เข้าชม
การกำหนดรายได้ให้กับตำแหน่งงานเพื่อเป็นข้อมูล มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
1664 ผู้เข้าชม
การกำหนดจำนวนวันทดลองงานให้แต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล สามารถกำหนดได้จากที่ไหน
1576 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ Default Profile ของการกำหนด Auto Import Time ให้ Default เป็น Profile ที่กำลัง Login เข้าใช้งาน มีวิธีการอย่างไร
1494 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดให้มีการแจ้งเตือนเอกสารอนุมัติขออบรม (รอประเมิน) มีวิธีการอย่างไร
1371 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดการแจ้งเตือนการลาล่วงหน้า และลาย้อนหลัง โดยให้สามารถเลือกอย่างใดอย่างนึงได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร
1194 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดเงื่อนไขให้สามารถขออนุญาตลาเกินจำนวนวันที่อนุญาตลาที่กำหนด สามารถทำได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร
1147 ผู้เข้าชม
กรณีที่ รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนอัตราหัก เงินสมทบประกันสังคม หลังจากที่มีการออกเงินเดือนแล้วต้องทำอย่างไร
1095 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์