Organization

90 รายการ
กรณีที่มีการเพิ่มลบรายชื่อพนักงานแจ้งเตือนครบทดลองงาน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2296 ผู้เข้าชม
การแจ้งเตือนวิทยากรที่ถึงกำหนดบรรยายล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2294 ผู้เข้าชม
การกำหนดหลักสูตรอบรมให้แต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล สามารถกำหนดได้จากที่ไหน
2240 ผู้เข้าชม
การกำหนดรูปแบบรายงานเพิ่ม ลบ แสดง Logo บริษัท และ แสดงชื่อผู้ออกรายงาน สามารถกำหนดได้จากที่ไหน
2219 ผู้เข้าชม
การเพิ่ม ลบ รายชื่อพนักงานแจ้งเตือนพนักงานที่ถึงกำหนดอบรมภายใน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2198 ผู้เข้าชม
วิธีการกำหนดแจ้งเตือนขอลา สามารถกำหนดจำนวนวันเตือนล่วงหน้าได้จากที่ไหน
2176 ผู้เข้าชม
การกำหนดประสบการณ์ให้แต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2147 ผู้เข้าชม
การเพิ่ม ลบ รายชื่อพนักงานแจ้งเตือนสัญญาค้ำประกันหมดอายุ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2145 ผู้เข้าชม
การแจ้งเตือนพนักงานที่ถึงกำหนดอบรมภายนอกล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2140 ผู้เข้าชม
การเพิ่ม ลบ รายชื่อพนักงานแจ้งเตือนนัดสอบ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2115 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์