Organization

90 รายการ
การเพิ่ม ลบ รายชื่อพนักงานแจ้งเตือนนัดสอบ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2251 ผู้เข้าชม
การเพิ่ม ลบ รายชื่อพนักงานแจ้งเตือนสัญญาจ้างงานหมดอายุ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2246 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลตำแหน่ง มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2240 ผู้เข้าชม
กรณีการตรวจสอบการเปลี่ยนอัตราประกันสังคม จาก 3% เป็น 4% มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2240 ผู้เข้าชม
การแจ้งเตือนนัดสอบล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2228 ผู้เข้าชม
การเพิ่ม ลบ รายชื่อพนักงานแจ้งเตือนถึงกำหนดบรรยาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2197 ผู้เข้าชม
การกำหนดอำนาจการตัดสินใจในตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล สามารถกำหนดได้จากที่ไหน
2194 ผู้เข้าชม
การกำหนดช่วงอายุในแต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นคุณสมบัติ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2163 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนประกันสังคม มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2148 ผู้เข้าชม
การกำหนดความรู้/ความสามารถทั่วไปให้แต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2147 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์