Organization

90 รายการ
กรณีการตรวจสอบการเปลี่ยนอัตราประกันสังคม จาก 3% เป็น 4% มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2101 ผู้เข้าชม
การแจ้งเตือนนัดสอบล่วงหน้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2100 ผู้เข้าชม
การกำหนดความรับผิดชอบในหน้าที่ให้แต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2095 ผู้เข้าชม
การบันทึกข้อมูลตำแหน่ง มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2090 ผู้เข้าชม
การเพิ่ม ลบ รายชื่อพนักงานแจ้งเตือนถึงกำหนดบรรยาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2060 ผู้เข้าชม
การเพิ่ม ลบ รายชื่อพนักงานแจ้งเตือนสัญญาจ้างงานหมดอายุ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
2044 ผู้เข้าชม
การกำหนดอำนาจการตัดสินใจในตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล สามารถกำหนดได้จากที่ไหน
2025 ผู้เข้าชม
การกำหนดช่วงอายุในแต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นคุณสมบัติ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2006 ผู้เข้าชม
การกำหนดการศึกษาให้แต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
1974 ผู้เข้าชม
การกำหนดความรู้/ความสามารถทั่วไปให้แต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
1961 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์