การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

6 รายการ
ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม ความพร้อมในการรับมือของแต่ละองค์กรนั้นมีไม่เท่ากัน จะเห็นได้ว่าบางอุตสาหกรรมถึงกลับต้องชะงักงัน ยุคของการ Disruption นี้องค์กรไหนที่อ่อนแอก็คงต้องพ่ายแพ้ไปตามระเบียบ
662 ผู้เข้าชม
จัดลำดับการทำงานให้ดีมีแต่ความสำเร็จ แต่จงจำเอาไว้ว่าควรทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำงานคือเรื่องของเวลา ที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยบริหารระดับขั้นตอนการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี อยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ต้องมองการณ์ไกลและวางแผนทุกครั้งในการเริ่มต้นทำงานเพื่อผลักดันให้ตัวเองมีเป้าหมายและไปสู่ในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ 
1175 ผู้เข้าชม
Silo (ไซโล) คือ การทำงานแบบแยกส่วน ลักษณะขององค์กรที่ทำงานแบบนี้ คือคนในทีมต่างโฟกัสเฉพาะงานของตัวเอง ไม่สนใจการทำงานของคนอื่นๆ หรือพูดง่ายๆ คือ การทำงานแบบ Silo จะตรงข้ามกับคำว่า “Teamwork” การทำงานแบบ Silo จะทำให้องค์กรพบกับความยุ่งยากในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงความสามารถในการผลิตหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เช่น การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรม...
20563 ผู้เข้าชม
โลกยุคนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเร็วมาก องค์ความรู้หลายอย่างก็เปลี่ยนอย่างว่องไวไปตามกัน ตลอดจนการแข่งขันของบริษัทต่างๆ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นการฝึกอบรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแต่ละองค์กรต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุดอยู่เสมอ...
5337 ผู้เข้าชม
กลยุทธ์การบริหารวิทยากรสำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพ เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้สมกับที่องค์กรมุ่งหวังไว้ ผู้รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมจึงควรบริหารจัดการวิทยากรดังนี้ ควรหารายชื่อวิทยากรจากหลายๆแหล่ง เช่น อินเตอร์เน็ต เอกสารโบรชัวร์ของสถาบันฝึกอบรม จากประวัติผู้แต่งหนังสือในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หรือสอบถามจากเพื่อนๆในองค์กรอื่น
3937 ผู้เข้าชม
Training ระบบฝึกอบรม สามารถสร้างหลักสูตรการอบรมได้หลากหลายรูปแบบตามแต่ละองค์กร หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถดูค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้อบรม และผู้ผ่านการอบรม รวมถึงการดูประวัติการอบรมพนักงานแต่ละคนได้ว่าผ่านการอบรมหลักสูตรใดมาแล้ว รวมถึงมีรายงานต่างๆ ระบบ Training
25073 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์