ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ปรับการแสดงรูปแบบตัวอักษร และข้อมูลรายได้ – รายหักของพนักงาน

ในรายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip)

 

      HRMI8 Version 051.0 มีการปรับการแสดงรูปแบบตัวอักษร และข้อมูลรายได้ – รายหักของพนักงาน เพื่อให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น และรองรับกรณี save รายงานเป็น PDF ใน Windows 10 ไม่ให้เกิดการทับซ้อนของวรรณยุกต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ใบรับเงินเดือน (Pay Slip) :

 1. ส่วนของการแสดงค่าจ้างพนักงาน

            กรณีมีค่าจ้าง

 • พนักงานรายเดือนแสดงคำว่า “เงินเดือน

             แบบเดิม         
                                                 

             แบบใหม่

 • พนักงานรายวันแสดงคำว่า “ค่าแรงรายวัน

         แบบเดิม           
                                            

         แบบใหม่

 • พนักงานรายวันแสดงคำว่า “ค่าแรงรายชั่วโมง

        แบบเดิม                                                         

        แบบใหม่

กรณีไม่มีค่าจ้าง

 • พนักงานรายเดือน/วัน/ชั่วโมงแสดงคำว่า “เงินเดือน/ค่าจ้าง

         แบบเดิม          
                                              

         แบบใหม่

 1. ตัดส่วนของภาษีนายจ้างออกให้ออกจากรายงาน (กรณีรายได้เท่ากับ 0.00 บาท)

        แบบเดิม         
                                                

        แบบใหม่

 1. เพิ่มการแสดงส่วนของรายได้ – รายหักจำนวน 6 ตัว ส่วนที่เกินมานำไปแสดงรวมในรายได้อื่นๆ (ยกเว้นประเภท Full Page)

        แบบเดิม                                                         

        แบบใหม่

 1. ปรับการแสดงรูปแบบตัวอักษร โดยใช้รูปแบบของ Arundina Serif เพื่อให้รองรับกรณี save รายงานเป็น PDF ใน Windows 10 ไม่ให้เกิดการทับซ้อนของวรรณยุกต์

        แบบเดิม                                                         

        แบบใหม่


  เพิ่มเงื่อนไขข้อมูลสมาชิกกองทุนที่หน้าจอบันทึกอัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบกลุ่ม

  HRMI8 Version 051.0 มีการเพิ่มเงื่อนไขสมาชิกกองทุนในหน้าจอบันทึกอัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดเงื่อนไขอัตราหักกองทุนสำรองของพนักงานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  แบบเดิม

  แบบใหม่
  Employee Self Service (ESS Pro)

  New Feature Version 051.0 (Release 02/11/2563)

  1. Report > รายงานข้อมูลการลงเวลาทำงาน : เพิ่มประเภทรายงานแบบแจกแจง เพื่อแสดงรายละเอียดการลงเวลาของพนักงาน โดยสามารถดูได้ว่าพนักงานลงเวลามาจากระบบไหน เวลาเท่าไหร่ สถานที่ตรงไหน ภายในบริษัทหรือภายนอกสถานที่

  รายงานข้อมูลการลงเวลาทำงาน (แบบแจกแจง)


  Employee Self Service (ESS Pro)

  New Feature Version 051.0 (Release 02/11/2563)


   1. Report > รายงานสรุปการทำงาน : เพิ่ม Column “OT Other” เพื่อแสดงจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลา ที่มีการผูกรายได้ประเภทกำหนดเอง

   หน้าจอรายงานสรุปการทำงาน

    

   698
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์