6P เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

6P เพื่อความสำเร็จในการทำงานใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่าที่ควร หรือล้มเหลว ลองค้นหาจุดบกพร่องของตัวเองแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมทั้งหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน ซึ่งก็มีเทคนิคในการทำงานดีๆ ที่เรียกว่าคาทา 6P ดังนี้

1.Professional เป็นมืออาชีพในการทำงาน ขยันขันแข็ง ทำตนให้มีความรู้เสมอ (มีความเป็นมืออาชีพเท่านั้นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามสายอาชีพของเราได้ เพราะผลงานที่เกิดจากฝีมือเรา คือผลลัพธ์ที่จะส่งเสียงดังกว่าคำพูด ยังสามารถบ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ที่เรามีอีกด้วย ฉะนั้นอย่าหยุดพัฒนาตัวเอง พยายามอย่าใช้อารมณ์นำเหตุผล ฝึกยิ้มรับงานใหม่ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองลงมือทำ จงจำไว้เสมอว่าจะเป็นอะไรก็ทำไป แต่ต้องเป็นมืออาชีพในสิ่งนั้นๆ แล้วเราจะเป็นที่จดจำและตำนาน)

2.Polite สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน คนหยิ่งยโสก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย (สุภาพอ่อนน้อม มือไม้อ่อน รู้จักกาลเทศะไปลามาไหว้ รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ฝึกเข้าใจความแตกต่างหลากหลายในการทำงานร่วมกับคนต่างวัย และมนต์เสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายๆ คือ ยิ้มเก่ง เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ใครๆ ก็เอ็นดูยินดีช่วยเหลือ)

3.Positive มองโลกในแง่ดี ไม่อคติกับงานที่ทำ ให้เกียรติสัมมาอาชีพตัวเอง และมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองเสมอ (คิดบวกมองโลกตามความเป็นจริง "สุขง่ายๆ คือรักในสิ่งที่ทำ" จะทำให้เราทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมองว่าถ้ามีปัญหาผ่านเข้ามา นั่นคือบทพิสูจน์ฝีมือการทำงาน ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีจะเปิดนำความสุข และลดความทุกข์จากจิตใจ แล้วถ้าสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี เชื่อเถอะอยู่ที่ไหนก็รอดครับ)
4.Patient อดทน อดกลั้น ต่อปัญหา เพราะการทำงานย่อมมีอุปสรรคเสมอ (ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้น จะส่งผลให้ทำงานได้สำเร็จและอย่าลืมใส่ใจ บวกความพยายามลงไปในทุกความรับผิดชอบด้วย ที่สำคัญต้องอดทนต่อแผนงาน การถูกติดตามงาน และต้องอดกลั้นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลาย)

5.Punctual  ตรงต่อเวลา จะได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือ (รวมถึงฝึกมีความจริงใจ เอาใจเขาม าใส่ใจเรา เพราะความน่าเชื่อถือไม่ได้สร้างกันได้ภายในวันเดียว ต้องอาศัยระยะเวลานานพอสมควร กว่าจะได้เรียนรู้จักนิสัยของใครคนใดคนหนึ่ง)
6.Peaceful  จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแก้ปัญหาต่างๆ (ใช้ความสงบสยบทุกอุปสรรค มีสติดึงสมาธิกลับเข้ามาสู่ความเป็นจริง โลกแห่งการทำงานนั้นไม่มีงานใดดีไปเสียหมด ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เมื่อทำเต็มที่แล้ว เราควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ไม่อย่างนั้นเราจะมัวแต่คิดมาก และท้อใจ เราจะหมดแรงไปกับสิ่งที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้ เพราะปัญหาหลายอย่างผ่านเข้ามาเป็นครูสร้างบทเรียนใหม่ให้กับเรา แล้วประเดี๋ยวเดียวมันก็จะผ่านไปในไม่ช้าก็เร็ว)

ที่มา : วิทยากรนอกกล่อง/Trainer Backpacker
 179
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์