'ทักษะที่จำเป็น' ต่อการทำงานในโลกหลังยุคโควิด

'ทักษะที่จำเป็น' ต่อการทำงานในโลกหลังยุคโควิด
1.ต้องปรับตัวได้และมีความยืดหยุ่น
 
ทั้งนี้รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม การทำงานสายอาชีพเดิมตลอดชีวิตจะมีน้อยลง ดังนั้นคนทำงานต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา

2.ต้องเข้าใจเทคโนโลยี วิกฤติโควิดเป็นตัวเร่งทำให้หน่วยงานต่างๆ ทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น และอาจต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง เอไอ, บิ๊กดาต้า หรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มาใช้งาน ดังนั้นคนทำงานไม่ว่าอยู่ตำแหน่งใดก็จำเป็นจะต้องเข้าใจและทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างคล่องแคล่ว

3.ต้องมีความสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง คนทำงานอาจต้องร่วมกันคิดหาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่มีความต้องการในโลกยุคหลังโควิด

4.ต้องมีทักษะใช้ข้อมูล ยุคอุตสาหกรรม 4.0 องค์กรที่มีข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์หรือ คาดการณ์เรื่องต่างๆ เช่น ความต้องการลูกค้า จะทำให้สามารถแข่งขันได้ คนทำงานจำเป็นต้องรู้จัก วิธีใช้ข้อมูลและเน้นสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในองค์กร

5.ต้องคิดเชิงวิเคราะห์ได้ โลกดิจิทัลทำให้มีข้อมูลไหลเข้ามากมาย รวมถึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย คนทำงานจำเป็นต้องมีความสามารถวิเคราะห์แยกแยะ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่อยู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ และเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้ในการทำงาน

6.ต้องมีทักษะเชิงดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม การทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ขององค์กรจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีที่ดี ซึ่งอาจรวมไปถึงการเขียนโปรแกรม การทำเว็บ หรือแม้แต่การทำการตลาดออนไลน์

7.ต้องมีความเป็นผู้นำ องค์กรในยุคใหม่จะเป็นแนวราบมากขึ้น ไม่มีลำดับขั้นที่ซับซ้อนแบบเดิม บางครั้งคนทำงานอาจต้องทำงานคนเดียวที่บ้านหรือนอกสถานที่ หรืออาจทำงานในทีมเล็กๆ ดังนั้นทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำในการตัดสินใจ รวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

8.ต้องฉลาดทางอารมณ์ ในสถานการณ์การทำงานที่ไม่แน่นอนในโลกที่เปลี่ยนไป คนทำงานจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคน

9.ต้องพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต การทำงานในยุคใหม่ต้องการคนทำงานที่มีทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งต้องพร้อมเรียนรู้วิชาใหม่ๆ ที่อาจจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ซึ่งการเรียนรู้ในยุคใหม่นอกจากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมแล้ว อาจต้องมีทักษะการเรียนออนไลน์ด้วย

ทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดนอกจากจะมีประโยชน์ต่อทุกคนในการทำงานยุคปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

 189
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์