• หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • บริหารคนอย่างไร? ให้ Lean และ Agile ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

บริหารคนอย่างไร? ให้ Lean และ Agile ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

 • หน้าแรก

 • News

 • HR Articles

 • บริหารคนอย่างไร? ให้ Lean และ Agile ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

บริหารคนอย่างไร? ให้ Lean และ Agile ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“เพราะว่า...พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร"

Prosoft HRMI โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน

บริหารคนอย่างไร? ให้ Lean และ Agile

ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล

ผู้นำหรือทีม HR ต้องทำอย่างไร? เพื่อปรับองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ระบบการทำงาน รูปแบบใหม่ และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หัวใจสำคัญของการปรับตัวไม่ว่าอย่างไร ก็หนีไม่พ้น ‘คนทำงาน’ ซึ่งแนวคิด Agile และ Lean อาจจะเป็นคำตอบและเป็นภารกิจใหญ่ ของ HR หรือผู้รับผิดชอบ People Management อันมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กร เดินหน้าต่อไปได้ในภาวะผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน


3 สิ่ง ที่องค์กรต้องการจาก HR

“วัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรในวันนี้ก็คือการลด Cost ไม่ใช่ลดคน โดยที่คนซึ่งบริษัทต้องการเป็นคนที่ Produce Revenue และ Profit เพราะฉะนั้นคนที่เป็น Cost ก็จะไม่สามารถ ทำงานอยู่ได้” หลักการสำคัญที่ HR จำเป็นต้องโฟกัสอยู่ตลอดสำหรับการทำงานให้ตอบโจทย์องค์กร ได้แก่

01
Performance Management

พื้นฐานที่สุดจากการกลับมาพิจารณา Organization Chart ซึ่งแม้จะดูเหมือนเป็นเครื่องมือที่ไม่เท่ แต่สำคัญ อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการคน หลายครั้งที่โครงสร้าง องค์กรจับต้องไม่ได้ ไม่ชัดเจน สื่อสารไม่ได้ เปรียบเหมือน ทีมฟุตบอลที่ไม่รู้ว่าใครเล่นตำแหน่งอะไรกันแน่ HR ต้องเป็นผู้จัดการทีมที่ทำให้บทบาทของแต่ละคนเคลียร์ ที่สุด หัวหน้าต้องรู้ว่าลูกน้องคือใคร? มีทักษะอะไรบ้าง? เพราะช่วงเวลาวิกฤตต้องเน้น Quick to react และ Performance อย่างยิ่ง เมื่อได้โครงสร้างทั้งหมดแล้ว HR ก็สามารถช่วยผู้บริหารตัดสินใจได้ด้วยการโฟกัสลง ไปยังแต่ละทีมว่ามีทักษะตรงกับความต้องการของ องค์กรหรือไม่ หากไม่ตรงจะสร้างขึ้นมาใหม่ หรือรับ คนใหม่เข้ามาแทน

02
Talent Management

การบริหารคนเก่ง รักษาคนเก่ง และ Motivate ให้คนเก่ง อยากจะสร้างผลงานต่อเนื่อง องค์กรต้องมี Talent คือ คนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ และลงแรงเพื่อองค์กรเสมอ สร้าง โอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กร สร้าง Value ให้องค์กรสูง เมื่อได้โจทย์ไป Talent จะไปต่อได้มากกว่าที่คาดหวัง ท้าทายเป้าหมายใหม่ๆ HR จึงต้องโฟกัสและใช้เวลากับ คนมากขึ้น บริหารจัดการสร้างสภาวะที่เหมาะสม สร้าง วิธีการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้ Talent เพิ่มการลงทุน ในการพัฒนา ทักษะของพวกเขาจะกลับมาเป็นผล ประโยชน์ขององค์กรอย่างรวดเร็ว ไม่ต้อง Training ทุกคนพร้อมกันหมด ในขณะที่ Performer อาจจะมี รางวัลเพื่อผลักดันให้เขาขยับไปเป็น Talent ต่อไป

03
Competitive Advantage

ความสามารถในการแข่งขัน อยู่ที่การรักษาฐานของ องค์กรเอาไว้ได้ ไม่ลืมที่จะ Preserve the core ก่อนจะ Create the new competitive เริ่มจากการสร้าง บรรยากาศการทำงานให้เกิดการแข่งขันทั้งในองค์กร และคู่แข่งข้างนอก ทุกคนต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ต้องรู้ว่า Customer Experience คืออะไร? และจะ มอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างไร? การนั่งทำงานที่ ออฟฟิศแบบเดิมๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป แต่ ต้องเพิ่มการ Work from Anywhere เพราะเมื่อมีเวลา มากขึ้น ก็สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น สร้างผลงานได้ มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประหยัดเงินให้ทั้งตัวเอง และองค์กร แต่จะต้องมีการบริหารจัดการเวลาที่ดีขึ้น ดังนั้นหน้าที่ของ HR จึงต้องผสานเข้าไปกับความเป็น องค์กร เพื่อที่จะออกแบบกระบวนการทำงานให้พนักงาน และให้กลับไปให้คำแนะนำที่ตรงจุดแก่ผู้บริหารได้


โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI ระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

ด้วยกระบวนการวางกลยุทธ์ขององค์กร ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ทำให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) และการประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานง่ายผ่าน Smart phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI ระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) มีฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์การทำงานของ HR ดังนี้

1. Set Up การกำหนดข้อมูลเริ่มต้นต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) และ แบบประเมินสมรรถนะ (Competency) เช่น

 • การจัดการข้อมูลองค์กร
 • การจัดการข้อมูลพนักงาน
 • การจัดการสิทธิ์การมองเห็น สิทธิ์การอนุมัติ รวมไปถึงลำดับขั้นการอนุมัติ
 • การจัดการตัวชี้วัด (KPI), สมรรถนะ (Competency), การเพิ่มคะแนนประเมิน จนถึงการหักคะแนนประเมินจากเอกสารภายนอก
2. Strategy Management การจัดการเชิงกลยุทธ์ จัดการแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างเป็นระบบ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร กำหนดกรอบหรือทิศทางการทำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน ถ่ายทอดเป้าหมายได้ถึงระดับพนักงานทั้งหน่วยงาน และรายบุคคล เช่น

 • วางแผนกลยุทธ์องค์อย่างเป็นระบบ
 • กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
 • กำหนดพันธกิจขององค์กรอ้างอิงวิสัยทัศน์
 • กำหนดเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน
 • ถ่ายทอดเป้าหมายได้ในระดับหน่วยงาน และพนักงาน
3. Performance Management ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสามารถประเมิน KPI, Competency หรือจะประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ สำหรับการจัดการใน Performance Management สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น

 • กำหนดรอบในการประเมินในแต่ละปี
 • กำหนดรูปแบบการประเมิน ว่าจะประเมินเฉพาะ KPI หรือ จะประเมินเฉพาะ Competency หรือจะเลือกประเมินทั้ง 2 แบบ
 • สามารถให้พนักงาน หรือจะให้หัวหน้างาน บันทึก KPI แทนได้
 • สามารถให้พนักงาน หรือหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินแทน ประเมิน KPI ของพนักงานได้
 • เมื่อสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานแล้วต้องการแก้ไข สามารถปรับปรุง (Adjust) ยอดคะแนนหรือเกรดของพนักงานได้
 • สามารถสรุปรายงานการประเมินตามรอบ หรือสรุปประเมินทั้งปีได้
โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI ระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) จะโยงกลับไปที่บทบาทของ HR นั่นคือ การตอบวัตถุประสงค์ขององค์กรในการลด Cost ที่เกี่ยวกับคน เพราะหากคนทำงานยังเหมือนเดิม HR ยังเหมือนเดิม ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน คนที่เหลืออยู่ต้องได้รับการฝึกให้เปลี่ยนทักษะ เพิ่มทักษะ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทำงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่ใหม่ที่ชัดเจน ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI ระบบบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยการทำงานของ HR เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ
 4570
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์