6 พื้นฐานสำคัญที่ GOOGLE เน้นพัฒนาสำหรับ MANAGER

6 พื้นฐานสำคัญที่ GOOGLE เน้นพัฒนาสำหรับ MANAGERGoogle เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแน่นอนว่าองค์กรเองก็ต้องการที่มีคุณภาพมาทำงานซึ่งแน่นอนว่าการจะหาคนมาเป็น “ผู้จัดการ” หรือ Manager ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นัก ซึ่ง Google เองก็ใช้การศึกษา Manager มากกว่า 10,000 คนเพื่อวิเคราะห์นิสัยสำคัญๆ ที่พึงมีในการเป็น Manager ที่มีประสิทธิภาพได้ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นโครงสร้างในการพัฒนาทักษะและความสามารถ และพื้นฐานสำคัญๆ ที่คนเป็น Manager ของ Google ต้องมีคือหกอย่างต่อไปนี้ครับ

1. Mindset & Value

สิ่งสำคัญที่ Google มุ่งสร้างให้กับ Manager ของตนคือการเป็นคนที่มี Growth Mindset เพราะคนที่มีทัศนคตินี้จะทำให้คนๆ นั้นมุ่งพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการท้าทาย ทดลอง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวเองซึ่งนั่นเป็นพื้นฐานสำคัญของการไปสู่ความสำเร็จ

ในขณะเดียวกัน Google ก็ยังเน้นให้ Manager ของตัวเองสามารถมองเห็น “คุณค่า” ของตัวเองซึ่งอาจจะไม่ใช่ชุดคุณค่าที่องค์กรตั้งขึ้นมาก็ได้ อีกทั้ง Google ยังพยายามให้ Manager แต่ละคนนำคุณค่าของตัวเองมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอีกด้วย

2. Emotional Intelligence

EI คือความสามารถในการที่แต่ละบุคคลจะสามารถรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น ซึ่งนั่นจะทำให้คุณสามารถจัดการพฤติกรรมของตัวเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ ที่เรื่องนี้สำคัญของเพราะคนที่รู้ตัวเองนั้นจะสามารถตัดสินใจได้ดีกว่า สื่อสารกับผู้อื่นได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

3. Manager Transition

สิ่งสำคัญที่ Google มักจะให้ Manager คนใหม่แชร์กับคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคือความท้าทายของพวกเขาในตำแหน่งงานใหม่เช่นเดียวกับความอึดอัดใจด้วย ซึ่ง Google พบว่า Manager ที่แชร์สิ่งเหล่านี้อย่างจริงใจนั้นจะได้รับคำแนะนำเช่นเดียวกับความร่วมมือจากทีม ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือการให้ Manager เหล่านั้นรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและคนอื่นๆ ก็พร้อมจะช่วยเหลือเขาด้วยเช่นกัน

4. Coaching

ในการศึกษาของ Google นั้นพบว่าคุณสมบัติสำคัญของการเป็น Manager ที่ดีคือการเป็นโค้ชที่ดีด้วย โดยการเป็น Coach ที่ดีนั้นมีหลักสำคัญคือ

 • การให้ Feedback ที่ชัดเจนและถูกเวลา
 • การให้ Feedback ที่ “แรง” ในแบบที่สร้างแรงจูงใจได้
 • ปรับวิธีในการคุยกับแต่ละบุคคลสำหรับการพูดคุยแบบ 1-1
 • สามารถเป็นผู้ฟังที่ “เห็นอกเห็นใจ” ที่ดีได้
 • สามาถรับรู้ทัศนคติของตัวเองและของผู้อื่นได้
 • สามารถถามคำถามปลายเปิดเพื่อนำไปสู่การเจอเชาว์ปัญญาของแต่ละคน

5. Feedback

การให้ Feedback เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ Manager เพราะสามารถสร้างคนได้พอๆ กับที่จะทำลายคน Google จึงสอนให้ Manager ของตัวเองรู้วิธีการให้ Feedback กับทีมโดยสามารถรักษาสมดุลระหว่างการให้ Feedback แง่บวกเพื่อสร้างแรงจูงใจเช่นเดียวกับการให้ Feedback แง่ลบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง

6. Decision Making

การเป็น Manager ก็ย่อมมากับการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจที่ผิดก็จะสร้างความเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ Google จึงพัฒนาให้ Manager ของตัวเองรู้จักวิธีการตัดสินใจที่ดี รวมทั้งการให้คำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น

 • คุณกำลังแก้ปัญหาอะไร และคนอื่นๆ กำลังคิดอย่างเดียวกับคุณใช่หรือไม่?
 • ทำไมปัญหานี้ถึงสำคัญ?
 • ใครเป็นคนตัดสินใจในปัญหานี้?
 • มันควรจะถูกตัดสินใจอย่างไร?
 • คนอื่นๆ จะทราบการตัดสินใจนี้เมื่อไร?

นอกจากนี้แล้ว Google ยังหนุนให้ Manager ของตัวเองทดสอบความคิดของตัวเองกับคนอื่นๆ แลัวรับความเห็นมาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ที่มา : www.nuttaputch.com

 273
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์