6 ขั้นตอนการทำ Morning Talk

6 ขั้นตอนการทำ Morning Talk


ก่อนเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวัน ควรมีการสื่อสารภายในองค์กรด้วยวิธี  Meeting Morning Talk เพื่อให้ทีมงานทุกคนได้รับทราบเป้าหมายในการทำงานในทิศทางเดียวกัน และหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานแต่ละวันก็จะสามารถร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการทำ Morning Talk

1.กล่าวทักทาย

2.พูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการทำงานแต่ละวัน  พร้อมแนวทางแก้ไข

3.พูดคุยเรื่องเป้าหมายในการทำงานวันนี้

4.สอนงานเพื่อสร้างความตระหนัก และตอกย้ำหรือแจ้งข่าวสารเบื้องต้น

5.การมอบหมายงานให้ลูกน้องทำ

6.เช็คขาด ลา มาสาย และสรุปกำลังคนที่ทำงานในวันนั้นๆ

Morning Talk  ถือเป็นการเตรียมพร้อมทีมโดยใช้เวลา 10 – 15 นาทีก่อนเริ่มงานทุกวัน  เพื่อเป็นการสื่อสารในองค์กรหรือทีมเพื่อการทำงานที่ชัดเจนเห็นเป้าหมายตรงกันนั่นเองค่ะ


 1156
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์