People Management

People Management

53 รายการ
โดยปกติการยื่นภาษีสามารถทำได้ทั้งที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งข้อดีของการยื่นภาษีออนไลน์คือ
92 ผู้เข้าชม
‘ความอดทน’ เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนต้องมีในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งต่างคนอาจจะต้องเผชิญกับความอดทนที่แตกต่างกันไป ถ้าหากคุณเป็นนักธุรกิจ คุณก็อาจจะต้องเผชิญกับความอดทนในการทำงานเพื่อให้ธุรกิจนั้นถึงฝั่งฝัน หากคุณเป็นนักศึกษา คุณก็ต้องเจอกับความอดทนในการเรียนเพื่อที่จะได้ใบปริญญามา ซึ่งแน่นอนว่าในทั้งการทำงานและการเรียน สิ่งต่างๆ ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ใจเราหวังไว้ ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งเรื่องของความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่พวกเราทุกคนควรมี และนี่เป็น 6 กิจวัตรประจำวันที่จะฝึกความอดทนของคุณให้ดียิ่งขึ้น
102 ผู้เข้าชม
หากคุณเป็นผู้บริหาร แล้วตกอยู่ในสถานการณ์ที่ว่า จำเป็นต้องรับคนใหม่ที่เก่งกว่า เข้ามาแทนคนเก่า แต่ประเด็นก็คือ คนเก่าคนนั้น ก็อยู่กับบริษัทมานาน และก็ทำงานกับเรามาอย่างทุ่มเท เคียงบ่าเคียงไหล่บริษัทมาตั้งแต่ต้น เรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำให้ผู้บริหารหลายคนกินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะการจะลดตำแหน่งคนเก่าที่ภักดีและทุ่มเทเพื่อบริษัทนั้น คงไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจทำกันได้ง่าย ๆ
98 ผู้เข้าชม
ทุกความสำเร็จอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของทุกฝ่าย แต่ในการทำงานใดที่ขาดแรงจูงใจก็จะเกิดความฝืดในการทำงาน เกิดการเกี่ยงกันในการทำงาน โยนความรับผิดชอบ ความไม่อยากทำงาน หรือเบื่อหน่ายในงานที่ทำ การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้เร็วขึ้น เทคนิค 7 ประการในการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นทีมที่มีแรงจูงใจสูงมีดังนี้
70 ผู้เข้าชม
อย่างแรกเลย หากดูจากชื่อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นั่นก็คือ ภาษีที่ต้องจ่ายไปในทันทีตรงที่ที่เรามีรายได้นั่นเองแต่ภาษีในส่วนนี้เราไม่ได้เป็นผู้ที่ยื่นเองทุกครั้งเพราะผู้ที่ต้องจ่ายคือผู้ที่ให้เงินกับเรามานั่นเอง(ยกเว้นอยู่กรณีเดียวซึ่งจะพูดต่อไป) ซึ่งในทางกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเราสามารถยื่นจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย นี้ได้ภายในวันที่ 7 ของเดือน ถัดไปนับตั้งแต่เรามีรายได้ก้อนนั้นเข้ามา แต่ถ้าหากว่าแจ็กพ็อตว่าวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนั้นเป็นวันหยุดราชการ เราก็สามารถเลื่อนวันที่เราต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกไปได้จนถึงวันแรกที่เปิดทำการหลังจากวันที่ 7 นั่นเอง...
62 ผู้เข้าชม
สวัสดิการแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างรวมถึงครอบครัวดีขึ้นความเอื้ออาทรของนายจ้างโดยการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ย่อมทำให้ลูกจ้างมีความรัก ความผูกพันต่อนายจ้าง ทำให้ลูกจ้างเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานซึ่งทำให้ผลผลิตของลูกจ้างมีปริมาณสูงขึ้น และคุณภาพสูงขึ้นในขณะเดียวกันการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างยังช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างช่วยลดปัญหาและข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการทำให้การประกอบกิจการของนายจ้างดำเนินไปอย่างราบรื่น...
156 ผู้เข้าชม
Transformative Learning Theory ให้ความสำคัญกับระบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนให้กลายเป็นคนใหม่ เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความเชื่อ มุมมองภายในตัวเอง ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงการกระทำ และบูรณาการสู่ชีวิตนี่เป็นหนึ่งทฤษฎีที่อยากให้ผู้บริหาร หรือ HR ที่กำลังมองหาเครื่องมือหรือหลักสูตรในการ Transform พนักงาน หรือทำ People Transformation ไปสู่ยุคดิจิทัล หรือความปกติใหม่ (New Normal) ของตัวเองแบบที่ไม่เสียเงินเปล่า แต่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆในยุค New Normal แบบนี้
500 ผู้เข้าชม
ก่อนเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวัน ควรมีการสื่อสารภายในองค์กรด้วยวิธี  Meeting Morning Talk เพื่อให้ทีมงานทุกคนได้รับทราบเป้าหมายในการทำงานในทิศทางเดียวกัน และหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานแต่ละวันก็จะสามารถร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
1022 ผู้เข้าชม
Google เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแน่นอนว่าองค์กรเองก็ต้องการที่มีคุณภาพมาทำงานซึ่งแน่นอนว่าการจะหาคนมาเป็น “ผู้จัดการ” หรือ Manager ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นัก ซึ่ง Google เองก็ใช้การศึกษา Manager มากกว่า 10,000 คนเพื่อวิเคราะห์นิสัยสำคัญๆ ที่พึงมีในการเป็น Manager ที่มีประสิทธิภาพได้ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นโครงสร้างในการพัฒนาทักษะและความสามารถและพื้นฐานสำคัญๆ ที่คนเป็น Manager ของ Google ต้องมีคือหกอย่างต่อไปนี้ครับ
146 ผู้เข้าชม
ในยุคที่มีพนักงานหลาย Generation เข้ามาทำงานในองค์กร ทำให้การจัดสวัสดิการมีอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของพนักงานได้ทุกกลุ่ม จึงมีหลายองค์กรที่นำเอาแนวคิดของ Cafeteria Benefits หรือ Flexible Benefits มาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่ม หลักของการออกแบบ Flexible Benefits คร่าวๆ ก็สามารถทำได้ดังนี้
271 ผู้เข้าชม
3914 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์