People Management

People Management

35 รายการ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่มืออาชีพทั่วโลกสามารถครอบครองได้ ความสามารถผสมผสานกับความเห็นใจ หากบุคคลใดก็ตามจะสร้างการเชื่อมต่อด้านการสื่อสารกับผู้อื่น มันไม่สำคัญว่าคุณจะกระตือรือร้นเพียงไรหรือคุณเป็นคนที่ใส่ใจเพียงไร หากคุณไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ คุณอาจจะไม่ได้อยู่ที่ใดเลย!
2285 ผู้เข้าชม
การกระตุ้นพนักงานถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร รายงานล่าสุดจาก เดรคอินเตอร์แนชั่นแนล รีพอร์ทพยายามที่จะให้คำจำกัดความของสาเหตุและนโยบายที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการกระตุ้น จากการศึกษาพบว่า การกระตุ้นนั้นเป็นความรู้สึก สิ่งที่เรารู้สึกต่อการกระทำหรือคำพูดของใครซักคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราไปสู่ความสำเร็จ
2320 ผู้เข้าชม
การบริหารคนให้ได้ผลดี ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างในทางที่ดีให้แก่ลูกน้อง มีการวางตัวที่เหมาะสม ทำให้ลูกน้องเคารพ และทำตามในสิ่งดีๆ ในทางกลับกันถ้าผู้นำเป็นต้นแบบในทางที่ไม่ดี ลูกน้องก็จะทำตามในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเช่นกัน จะตำหนิลูกน้องก็ไม่ได้ ในเมื่อตัวเองยังทำไม่ได้แล้วจะบอกให้ลูกน้องทำ ก็คงไม่มีทาง ในที่สุดก็จะพากันเสื่อมทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้อง ดังนั้น นายที่ดีต้องทำตัวอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ
2408 ผู้เข้าชม
หัวหน้างานหรือผู้จัดการ จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ การเรียนรู้ภายในองค์กร และสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นหัวหน้างาน คือ การเป็นบุคคลที่ผู้อื่นอยากจะปฏิบัติตาม โดยทุก ๆ สิ่งที่คุณกระทำจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ผู้คนมีความนับถือในตัวคุณ และต้องการทำตามคุณหรือไม่
2652 ผู้เข้าชม
การบริหารจัดการกับคนนั้นยากยิ่งกว่าการบริหารจัดการกับงาน การทำงานบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อลูกน้องทำตัวมีปัญหา ในฐานะหัวหน้างานจะรับมืออย่างไรนั้น เป็นบททดสอบที่หัวหน้างานทุกคนต้องประสบพบเจอ และแก้ไขปัญหาให้ได้ jobsDB มีคำแนะนำในการพูดคุยกับลูกน้องที่มีปัญหาลองนำไปใช้กันดูค่ะ
3634 ผู้เข้าชม
การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนั้น เรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าในแต่ละปีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้มากเพียงใด แต่ถ้าอยู่แล้วพนักงานไม่มีความสุข ไม่นานเขาก็ลาออกอยู่ดี และหากบริษัทของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง คงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นเพราะเหตุใด บริษัทของคุณดูแลพนักงานดีพอที่จะทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วหรือยัง
2197 ผู้เข้าชม
วันแรกของการต้อนรับพนักงานใหม่ คุณปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร มีการปฐมนิเทศ มีการต้อนรับและพูดคุยอย่างอบอุ่น มีการอธิบายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ?
3001 ผู้เข้าชม
คุณเคยถามตัวเองหรือทำ Exit Interview หรือไม่ เพราะอะไรพนักงานถึงลาออก คุณเป็นเจ้านายที่ดีพอหรือยัง คุณเอาใจใส่สารทุกข์สุกดิบของลูกน้องบ้างหรือเปล่า เขามีความสุขกับการทำงานดีไหม เขาต้องการงานที่ท้าทายกว่านี้ไหม เขาต้องการพัฒนาในเรื่องใดอีก เจ้านายบางคนไม่รู้ตัวว่าทำพลาดตรงไหน ทำไมลูกน้องถึงลาออก มาดูเหตุผลกันดีกว่า
2309 ผู้เข้าชม
เคยสงสัยไหมว่า ทำไมพนักงานถึงอยู่ไม่ทน โดยเฉพาะคนเก่ง มักเข้ามาได้ไม่นานก็ลาออก ปัญหาอาจไม่ใช่เพราะคนเก่งเหล่านี้ต้องการย้ายงานเพื่ออัพเงินเดือน แต่อาจเกิดจากการบริหารคนที่ขาดประสิทธิภาพก็ได้
2717 ผู้เข้าชม
หลายคนมองว่าปรัชญาเรื่อง “ความพอเพียง” และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดูจะเป็นเรื่องสวนทางและไม่สามารถไปกันได้ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง เช่นทุกวันนี้
3641 ผู้เข้าชม
ใครๆ ต่างก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุดทั้งนั้น ในโลกของการทำงานเองก็เช่นเดียวกัน บริษัทต้องการพนักงานที่ทำงานดีมีคุณภาพ เพื่อหวังผลต่อความก้าวหน้าของบริษัท แต่การที่จะผลิตพนักงานให้ทำงานมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งฝ่ายบริษัทและฝ่ายพนักงานเองเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้
2558 ผู้เข้าชม
การเป็นหัวหน้าคนต้องสร้างพระเดชพระคุณ เพื่อสะสมบารมีสำหรับการเป็นเจ้าคนนายคน โดยทำตัวเป็นผู้ให้ที่แท้จริง ไม่หวังสิ่งตอบแทน แล้วถ้าเรามีลูกน้องที่เป็นคนดีคนเก่ง เขาก็จะกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนเราเอง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนด้วยผลปฏิบัติงานที่ดี หรือพฤติกรรมที่ดี โดยที่ไม่ต้องร้องขอ แต่ถ้าเกิดให้ไปแล้ว ไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับคืนมา ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาคัดสรรคนดีมีฝีมือไปในตัว ว่าลูกน้องคนไหนควรจะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คนไหนไม่สมควรเลี้ยงไว้ให้เสียข้าวสุก
3748 ผู้เข้าชม
คำถามคือทำไมคุณต้องเรียนรู้ทฤษฎีเหล่านี้ คำตอบก็คือทฤษฎีบริหารนี้จะทำให้คุณรู้จักลูกน้องหรือบุคลากรในหน่วยงานที่คุณต้องรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจและรู้จักบริหารคนที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในทีม
9965 ผู้เข้าชม
ในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธได้ยากว่า เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นทวีความสำคัญมากขึ้น และมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างมาก องค์กรใดที่ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ก็จะแข่งขันกับคนอื่นยากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้หลายๆ องค์กรต่างก็ต้องการคนเก่งคนดีเข้ามาทำงาน ซึ่งก็ตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะต้องหาวิธีสรรหาคัดเลือกเอาคนเก่งคนดีที่เหมาะสมกับองค์กรเข้ามาทำงานให้ได้มากที่สุด
2680 ผู้เข้าชม
ทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่มักจะพูดถึงเรื่องว่า จะทำอย่างไรให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร และรู้สึกถึงความผูกพันกับการทำงานของตนเองมากกว่านี้ เนื่องจากมีข้อพิสูจน์ และผลการวิจัยจากบริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าพนักงานในองค์กรเกิดความรู้สึกผูกพัน (Engagement) ต่อองค์กร ก็จะส่งผลต่อผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานรู้สึกแย่ และขาดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและงานที่ทำ ผลก็คือผลงานจะแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2671 ผู้เข้าชม
730 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์