ประโยชน์การต่อ MA

ประโยชน์การต่อ MA

ท่านเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือไม่ ?

  • ซื้อโปรแกรมแล้วแต่ใช้งานไม่ได้
  • พนักงานลาออกบ่อยต้องเสียเวลาอบรมพนักงานใหม่
  • ข้อมูลหาย ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร
  • มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ แต่ติดต่อ Software House ไม่ได้ เนื่องจากเลิกกิจการไปแล้ว
การทำ MA เปรียบเสมือนกับคนที่จำเป็นจะต้องทำประกันชีวิต ท่านจะเห็นความสำคัญของ MA ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุในองค์กร การทำ MA ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในการขอรับบริการ ให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมตลอดภายในอายุสัญญาบริการ MA เป็นค่าบริการรายปีที่ลงทุนคุ้มค่ากว่าการเสียค่าใช้จ่ายบริการต่อครั้ง เช่น การติดตั้งโปรแกรม, การเปลี่ยนย้ายหรือการเพิ่มจำนวนเครื่องจะมีค่าใช้จ่ายบริการ 5,000 บาท/ครั้ง, การ Upgrade หรือ Update Version ซึ่งภายใน 1 ปี อาจจะมีการ Update มากกว่า 1 Version

ซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ, การเพิ่ม Feature ให้รองรับการทำงานของโปรแกรม, การให้บริการปรึกษาการใช้งานหรือการอบรมโปรแกรมที่ศูนย์บริการโปรซอฟท์ ซึ่งมีการคิดค่าใช้จ่ายให้บริการตามจริง ซึ่งจากการบริการที่ยกตัวอย่างข้างต้นเพียงใช้บริการ 1 ครั้ง ก็คุ้มค่ากว่าการซื้อค่าบริการรายครั้งและการต่อสัญญา Maintenance เป็นการให้บริการถึง 1 ปีเต็ม และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ให้บริการ
ดังนั้น การต่อสัญญาบริการ Maintenance รายปีจะได้รับการบริการที่คุ้มค่ากว่าจริงๆ และจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมว่าจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการคอยดูแล ให้คำปรึกษาและได้รับการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะแตกต่างกับสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีค่าบริการบำรุงรักษาอย่างเดียวหากต้องการ Upgrade หรือ Update ต้องซื้อสินค้าใหม่ทั้งหมด และบริษัทฯสามารถนำมูลค่า Maintenance มาพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ Maintenance Agreement (MA)

1.

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำบริษัท

จะทำให้ท่านง่ายต่อการติดตามประสานงาน ท่านจะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และ ตรงประเด็น เพราะเจ้าหน้าที่จะทราบประวัติอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ทันที โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดใหม่

2.

อบรมที่ศูนย์โปรซอฟท์ (Training Center) ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เหมาะสมกับระบบงานได้ ท่านสามารถเข้ามาอบรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่สำคัญกรณีรับพนักงานใหม่ท่านไม่ต้องเสียเวลาอบรมเพียงแค่ท่านส่งพนักงานเข้ามาอบรมที่ศูนย์โปรซอฟท์ฯ พนักงานใหม่สามารถทำงานได้ทันที การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ต้องอาศัยการอบรมอยู่บ่อยๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้

3.

Update โปรแกรมฟรี

1.การ Update Version Program
2.การ Upgrade Version Program

โปรแกรมสำเร็จรูปจำเป็นต้องมีการ Upgrade Version เพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัยถูกต้องตามหลักของ กฎหมาย ฉะนั้น MA ที่ได้ต่อสัญญาทุกปี จะรวมค่าบริการส่วนนี้ด้วย ทุกครั้งที่โปรแกรมมีการพัฒนา ท่านจะได้รับสิทธิในการUpgrade Update โปรแกรมฟรี ซึ่ง Prosoft เองไม่มีการคิดค่าบริการต่อครั้ง เพราะการจ่ายค่าบริการต่อครั้ง อาจจะเเพงกว่าจ่าย MA ต่อปีด้วยซ้ำ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดของลูกค้า

4.

ให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์และบริการ Remote ดูแลแก้ไขปัญหา

1. บริการปรึกษาทางโทรศัพท์และบริการถาม-ตอบ ทาง E-Mail
2. บริการตอบคำถามทาง Internet, Remote Access และ Prosoft Quick Support (TeamViewer)

ในการบริการต้องอาศัย ความรวดเร็ว ปัจจุบัน Prosoft มีบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว คือกรณีติดปัญหาการใช้งานสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม หรือกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการ Remote เ้ข้าไปแก้ไขปัญหาให้ทันที

5.

บริการติดตั้งและทดสอบโปรแกรมที่ศูนย์โปรซอฟท์

1. การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
2. การติดตั้งระบบงานใหม่

หัวข้อด้านบนเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ฉะนั้น Prosoft ได้มีวิธีการบริการแก้ไขปัญหานี้ให้กับทางลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริการนี้ล้วนแล้วแต่รวมอยู่ใน MA ทั้งนั้น โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์