บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

"จากเดิมที่ทางบริษัทฯ พนักงานผู้ดูแลต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวพนักงานของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การลา ทำงานล่วงเวลา, การรับสมัครงาน ซึ่งต้องใช้พนักงานในส่วน HR ทั้งหมด ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมากแต่เมื่อนำโปรแกรม Prosoft HRMI มาใช้งานในช่วงแรกก็พบปัญหาเหมือนกัน อันเนื่องจากยังใหม่ต่อการใช้งาน แต่ปัจจุบัน แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง พบว่าโปรแกรมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนได้อย่างลงตัวและช่วยให้งานเร็วขึ้น เป็นอย่างมาก และพนักงานทุกคนให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนแม้นอกเวลาทำงานก็ช่วยอย่าง เต็มความสามารถ"
คุณเอกชัย พิจารณ์
-
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศและรักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
  ผลิต และจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังของโค หรือกระบือ ในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูป โดยผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม และนำมาตัด และ/หรือเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร
 • ทุนจดทะเบียน:
  350,000,000 บาท
 • จำนวนพนักงาน :
  1,400 คน
 • สาเหตุที่นำ HRMI มาให้ใช้ในการทำงาน?

  "จากเดิมที่ทางบริษัทฯ พนักงานผู้ดูแลต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวพนักงานของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การลา ทำงานล่วงเวลา, การรับสมัครงาน ซึ่งต้องใช้พนักงานในส่วน HR ทั้งหมด ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก และปัญหาทางด้านการจัดการบุคคลที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้เราคำนึกโดยทำการศึกษาหา Software ที่จะสามารถช่วยเราแก้ไขปัญหา ณ จุดนี้ได้"
 • โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

  "แต่เมื่อนำโปรแกรม Prosoft HRMI มาใช้งานในช่วงแรกก็พบปัญหาเหมือนกัน อันเนื่องจากยังใหม่ต่อการใช้งาน แต่ปัจจุบัน แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง พบว่าโปรแกรมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนได้อย่างลงตัวและช่วยให้งานเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก และพนักงานทุกคนให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนแม้นอกเวลาทำงานก็ช่วยอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งทางบริษัทโปรซอฟท์ จำกัด มีความพร้อมในการให้บริการที่ดี และโปรแกรมมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอีกด้วย"
 • ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงทางด้าน Product หรือทางด้าน การบริการของทางบริษัท โปรซอฟท์คอมเทค จำกัด ?

        - ระบบที่ใช้งานอยู่ไม่ตอบสนองความต้องการของบริษัท
        - บมจ. อินเตอร์ไฮด์ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
        - เชื่อมั่นในการกระบวนทำงานของโปรแกรม
        - โปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ตามต้องการ
 • เกี่ยวกับบริษัท

  http://www.interhides.com


บทความโดย :คุณเอกชัย พิจารณ์ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 6728
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์