กำหนดให้ลาล่วงหน้าก็ต้องเป็นลาล่วงหน้า

กำหนดให้ลาล่วงหน้าก็ต้องเป็นลาล่วงหน้า
หมดกังวลกับปัญหาพนักงานไม่ลาตามเงื่อนไขของบริษัท เช่น กำหนดให้ลาพักร้อนต้องลาล่วงหน้าก่อน 3 วัน ก็จะมีพนักงานบางส่วนที่ไม่ลาล่วงหน้า ถ้าขาดการตรวจสอบพนักงานกลุ่มนี้ก็ได้อนุญาตให้ลา แต่ถ้านำโปรแกรม HRMi มาใช้ในการทำงานปัญหาตรงนี้จะหมดไปทันที เพราะโปรแกรมมีเมนูที่สามารถกำหนดได้ว่าลาประเภทใดบ้างที่ต้องลาล่วงหน้าและต้องลาล่วงหน้าก่อนกี่วัน และยังสามารถกำหนดได้อีกว่าถ้าพนักงานยังไม่ผ่านทดลองงานไม่สามารถลาได้

หน้าเมนูที่ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขการลาล่วงหน้าบทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 1164
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์