"ติในที่ลับ ชมในที่แจ้ง"

"ติในที่ลับ ชมในที่แจ้ง"

 


"ติในที่ลับ ชมในที่แจ้ง"
       แน่นอนว่าทุกบริษัท จะต้องมี กฎ ระเบียบ วินัย เมื่อพนักงานทำผิด การที่จะเรียกคุย เพื่อ ตักเตือน นั้น ควรกระทำแบบเป็นส่วนตัว ไม่ให้พนักงานรู้สึกว่ากำลังถูกประจาน และในทางตรงกันข้าม เมื่อพนักงานทำความดี มีผลงานโดดเด่น หัวหน้าก็ควรจะชื่นชม และให้รางวัล แบบให้ทุกคนภายในบริษัท ได้ร่วมรับทราบ ร่วมชื่นชมด้วยจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี
       ระบบ Personnel มีเมนูสำหรับบันทึกผลงานดีเด่น และบันทึกการลงโทษพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลงานประจำปีได้บทความโดย : คุณวัชราภรณ์  นีละสมิตร
 2120
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์