เรื่องชวนปวดหัวกับวันลาคงเหลือของพนักงาน

เรื่องชวนปวดหัวกับวันลาคงเหลือของพนักงานอาจจะเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวเรื่องหนึ่งของเจ้าหน้าที่ HR เกี่ยวกับวันลาคงเหลือที่ต้องการยกยอดไปในปีถัดไปหรือจะเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับพนักงานเพราะเจ้าหน้าที่ HR จะต้องมาตรวจสอบว่าพนักงานของตนเองนั้นมีจำนวนวันอนุญาตลากี่วันและลาไปแล้วทั้งหมดกี่วันเหลือกี่วันที่ยังไม่ได้ลาในปีนั้นเพื่อจะนำวันลาที่เหลือมาคำนวณเป็นรายได้หรืออาจยกยอดไปใช้ในปีถัดไป ซึ่งเป็นการสร้างความลำบากให้กับเจ้าหน้าที่ HR ในการเตรียมข้อมูล

แต่ถ้านำโปรแกรม HRMI มาใช้ในการทำงานโปรแกรม HRMI จะมีส่วนช่วยในการทำงานตรงนี้ได้มากและประหยัดเวลาในการทำงานด้วย เพราะโปรแกรม HRMI มีระบบ Time Attendance มีเมนู ประมวลผลวันลาคง เป็นเมนูที่ใช้สำหรับคำนวณวันลาคงเหลือยกไปในปีถัดไป หรือเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับพนักงานตามจำนวนวันลาคงเหลือก็ได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้งาน ดังนี้

- เมื่อถึงเวลาที่ต้องการยกยอดวันลาคงเหลือไปในปีถัดไปหรือเปลี่ยนจำนวนวันลาคงเหลือเป็นรายได้ให้กับพนักงานให้มาที่ Time Attendance > ประมวลผลวันลาคงเหลือ


- โปรแกรมจำคำนวณวันลาและยกยอดไปในปีถัดไปให้อัตโนมัติ


บทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2061
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์