กราฟสถิติการลา

กราฟสถิติการลาHR หลายท่านคงเคยพบกับปัญหาที่หัวหน้างานต้องการดูข้อมูลบางอย่างในรูปแบบของกราฟ ซึ่งบางครั้งทางเจ้าหน้าที่ HR อาจเก็บแค่สถิติไว้แต่ไม่ได้ทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ ก็จะต้องเสียเวลาแปลงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นข้อมูลของกราฟขึ้นมาและถ้าเจ้าหน้าที่ HR บางท่านไม่ได้เก็บข้อมูลสถิติไว้ก็จะต้องเสียเวลาถึงสองต่อด้วยกันในการหาข้อมูลและนำข้อมูลมาแปลงเป็นกราฟ

แต่โปรแกรม HRMI สามารถช่วยได้ทั้งในเรื่องของการเก็บข้อมูลและการแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟ เช่น ถ้าหัวหน้างานต้องการดูกราฟสถิติการลาแต่ละประเภทว่าพนักงานในองค์กรลาประเภทใดสูงที่สุด ก็สามารถดูข้อมูลในรูปแบบของกราฟได้ทันที ซึ่งระบบการทำงานของตัวโปรแกรมมี ดังนี้

1. เริ่มจากการบันทึกขออนุมัติลาที่ระบบ Approve > บันทึกขออนุมัติลา เพื่อเก็บประวัติการลาเป็นสถิติ


2. ถ้าต้องการดูข้อมูลสถิติการลาในรูปแบบของสามารถเข้ามาได้ที่ Dashboard > สถิติการลาแยกตามประเภทการลา


จะเห็นว่าโปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟได้ทั้นที
บทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 7127
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์