• หน้าแรก

  • News

  • บทความ

  • HRMI Tips

  • จัดทำเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน โดยไม่ต้องใช้ MS Office

จัดทำเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน โดยไม่ต้องใช้ MS Office

  • หน้าแรก

  • News

  • บทความ

  • HRMI Tips

  • จัดทำเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน โดยไม่ต้องใช้ MS Office

จัดทำเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน โดยไม่ต้องใช้ MS Office

 


จัดทำเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน โดยไม่ต้องใช้ MS Office
       ระบบงานเอกสารของฝ่ายบุคคล แน่นอนว่าจะต้องมีการออกหนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน ให้กับพนักงาน ที่มีการร้องขอเข้ามาด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อค้ำประกันบุคคล
       ระบบ Payroll มีเมนูที่สามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลของพนักงานปัจจุบันให้มาแสดงในเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน ที่สามารถกำหนดรูปแบบเองได้ แสดงข้อมูลตำแหน่งงาน, ต้นสังกัด, เงินเดือน และใส่เหตุผลของการร้องขอเอกสารได้ รวมถึง กำหนดตำแหน่งงานที่จะเป็นผู้เซ็นอนุมัติเอกสารได้บทความโดย : คุณวัชราภรณ์  นีละสมิตร
 3508
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์