ทำไมจะต้องบอกข้อมูลส่วนตัวมากมายกับฝ่ายบุคคล

ทำไมจะต้องบอกข้อมูลส่วนตัวมากมายกับฝ่ายบุคคล

 


ทำไมจะต้องบอกข้อมูลส่วนตัวมากมายกับฝ่ายบุคคล
       พนักงานจำเป็นต้อง update ข้อมูลส่วนตัวให้กับฝ่ายบุคคลทราบ เช่น รายได้จากที่ทำงานเดิม, มีบุตรกี่คน อายุเท่าไหร่, แต่งงาน หรือ หย่าร้าง หรือแม้กระทั่งทำประกันชีวิตที่ไหน เบี้ยประกันเท่าไหร่ เพื่อฝ่ายบุคคล จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นฐานข้อมูลการหักลดหย่อนต่างๆ ทางบริษัทจะคำนวณฐานภาษีได้ถุกต้องมากที่สุด
       ระบบ Personnel สามารถเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ได้อย่างครบถ้วน เช่น สถานะภาพการสมรส, จำนวนบุตร ศึกษา ไม่ศึกษา อายุของบุตร  รวมถึง รายได้ยกมา ภาษียกมา ประกันสังคมยกมา
       ระบบ ESS ฝ่ายบุคคลไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเอง เพียงแจ้งข่าวให้พนักงานสามารถ update ข้อมูลส่วนตัวผ่าน ESS ซึ่งเพียงแต่มี internet ก็เข้าถึงข้อมูลตนเองได้บทความโดย : คุณวัชราภรณ์  นีละสมิตร
 2924
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์