การอบรมวันที่ 16 ก.ย. 54

การอบรมวันที่ 16 ก.ย. 54

ภาพบรรยากาศ การอบรมการใช้งานโปรแกรม HRMI

เมื่่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัทฯ โดยใน Course การอบรมที่ผ่านมามีลูกค้าที่ให้ความสนใจและเข้าอบรม ดังนี้

1. คุณวันวิสาข์ ประทุมเพชรทอง
บริษัท วิเชิยรไดนามิค อินดัสตรี จำกัด
2. คุณรรัญช์ ณัฐกิตต์วาณิชย์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. คุณสุวรรณา ศรีโรจน์นพคุณ
บริษัท เอ็ม.ซี.เชน จำกัด
4. คุณวรรณฤดี อมรดิษฐ์
บริษัท เอ็ม.ซี.เชน จำกัด
5. คุณพรสุดา เลี่ยวดำรง
บริษัทไทยอุตสาหกรรม จำกัด
6. คุณสุธาสินี แก่นบุญ
บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด
7. คุณสุภาภรณ์ ประครองพันธ์
บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด
8. คุณสุภาพร สื่อสกุล
บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ
9. คุณณัฐฐดา ลิขิตวงศ์ไพศาล
บริษัท เอ็กเซล โฮลดิ้ง
10. คุณปัทมาภรณ์ วะชุม
บริษัท เอ็กเซล โฮลดิ้ง
11. คุณสุวรรณา ศรีโรจน์นพคุณ
บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
12. คุณวารินทร์ เรืองขษาปณ์
บริษัท พรบุณณ์ จำกัด
13. คุณจิรันธนิน ศรีศาลา
บริษัท พรบุณณ์ จำกัด
14. คุณวรรณปรียา วันดึก
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด

ภาพบรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการมอบ Certificate

บทสัมภาษณ์พิเศษ

คุณรรัญช์ ณัฐกิตต์วาณิชย์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“ จากการฝึกอบรมโปรแกรม HRMI ในครั้งนี้ ได้รับความเข้าใจในการใช้โปรแกรมมากขึ้นและเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดหวังว่าระบบและลักษณะการทำงานขององค์กรจะนำมา ประยุกต์ได้อย่างสมบูรณ์ ขอบคุณวิทยากรที่ได้สอนและอธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี และเป็นกันเอง พร้อมอธิบายและ บริการที่ดีให้แก่ผู้รับการอบรม ”

คุณสุนทรี กลิ่นดอกแก้ว
บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จำกัด

" ความรู้สึกในการ training ครั้งนี้รู้สึกว่าตนเองมีความรู้เยอะขึ้น ใช้โปรแกรมเป็น ผู้อบรมก็เก่งทั้งสองคน เรียนอบรมสบายๆ ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอนจนกว่าจะรู้เรื่อง ผู้อบรม HRMI วันที่ 12-16 กย. 54 ถือว่าโอเคดีมากค่ะ "

คุณสุวรรณา ศรีโรจน์นพคุณ
บริษัท เอ็ม.ซี.เชน จำกัด

" ทำให้เข้าใจโปรแกรมที่จะใช้มากขึ้น แต่อาจจะจะได้ไม่ทั้งหมด User ต้องกลับไปลองทำ แต่ก็พอเข้าใจ 60% จากที่ไม่เคยสัมผัสโปรแกรมนี้เลย ผู้สอนอาจจะสอนช้าลงกว่านี้นิดนึง เนื่องจากบางคนยังใหม่กับโปรแกรมนี้ พนักงานโปรซอฟท์ อัธยาศัยดีมากๆ น่ารักมากๆ "

 3636
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์