การอบรมวันที่ 10-14 ต.ค. 54

การอบรมวันที่ 10-14 ต.ค. 54

ภาพบรรยากาศ การอบรมการใช้งานโปรแกรม HRMI

เมื่่อวันที่ 10-14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัทฯ โดยใน Course การอบรมที่ผ่านมามีลูกค้าที่ให้ความสนใจและเข้าอบรม ดังนี้

1. คุณอัจฉรา ตันศุภผล
บริษัท กัลลิเวอร์ส เทรเวล แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2. คุณหทัยชนก จินะโสด
บริษัท แฮปปี้แลนด์โฮลดิ้ง จำกัด
3. คุณวันชัย อ่อนช้อย
บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
4. คุณวีระนุช บางท่าไม้
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
5. คุณนเรศ ปิยะเนติ
บริษัท วรรณภพ จำกัด
6. คุณเจนจิรา เทพวาที
บริษัท วรรณภพ จำกัด
7. คุณศิริพันธ์ พลอยพรหม
บริษัท กู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี จำกัด
8. คุณสุขภาลักษณ์ จันบ้านตาด
บริษัท ทราเว๊กซ จำกัด
9. คุณปัญญมล กำศร
บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จำกัด
10. คุณปิยะมาตย์ แสนมี
บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
11. คุณฐิตินันท์ ทองหล่อ
บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
12. คุณกิตติภัฎ มูลศักดิ์
บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
13. คุณวิไล ดวงจันทร์
บริษัท กรุงไทยยูไนเต็ดไฟฟ้า จำกัด
14. คุณสมศักดิ์ กรนาวงษ์
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด

ภาพบรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการมอบ Certificate

บทสัมภาษณ์พิเศษ

คุณวันชัย อ่อนช้อย
ผู้จัดการแผนกค่าจ้าง และสวัสดิการ บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

  • เป็นการเข้ามาเรียนรู้ Program ใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม้ได้เคยใช้
  • เป็นการเพิ่มทักษะ และมีความเข้าใจที่จะกลับมาใช้งานโปรแกรม Prosoft HRMI
  • ได้รู้จักกับเพื่อนในวงการ HR เพิ่มมากขึ้น
  • ได้เข้ามารู้จักกับเจ้าของโปรแกรม ซึ่งในอนาคตทางบริษัทจะต้องมีการประสานงานในเรื่องของโปรแกรม
 3281
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์