การอบรมวันที่ 10 ก.ย. 53

การอบรมวันที่ 10 ก.ย. 53

ภาพบรรยากาศ การอบรมการใช้งานโปรแกรม HRMI

เมื่่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง
เรามีความยินดีให้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุดตลอดไป

ภาพบรรยากาศการอบรม

 3544
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์