การอบรมวันที่ 18-22 ต.ค 53

การอบรมวันที่ 18-22 ต.ค 53

ภาพบรรยากาศ การอบรมการใช้งานโปรแกรม HRMI

วันที่ 18-22 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมโปรซอฟท์

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง
เรามีความยินดีให้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุดตลอดไป

ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพบรรยากาศการมอบ Certificate

 3698
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์