การอบรม ณ ม.บูรพา

การอบรม ณ ม.บูรพา

ภาพบรรยากาศ การอบรมการใช้งานโปรแกรม HRMI

วันที่ 6,13,20 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี

ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานโปรแกรม HRMI

 4629
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์