Other

91 รายการ
กรณีที่ต้องการลบ User ของพนักงานเพื่อไม่ให้สามารถเข้าโปรแกรมได้ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2884 ผู้เข้าชม
วิธีการเคลียร์ข้อมูลในแต่ละปีที่ไม่ต้องการใช้มีวิธีการทำอย่างไร
2807 ผู้เข้าชม
กรณีที่โปรแกรมขึ้น Demo มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2794 ผู้เข้าชม
วิธีการ Setting ตัวอักษร (ภาษาไทย) ในระบบ E-Pay slip มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2790 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการสร้าง New Database ใน SQL Server มีขั้นตอนการสร้างอย่างไร
2774 ผู้เข้าชม
ต้องการตรวจสอบ format การยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 ผ่าน Internet ในโปรแกรม HRMi มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
2763 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการเข้าระบบของพนักงานที่พ้นสภาพ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2728 ผู้เข้าชม
กรณีที่เข้าโปรแกรมแล้วโปรแกรมที Pop Up “ระบุชื่อ Database ที่ต้องการ Connect” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2727 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบ Format การนำส่งข้อมูลธนาคาร สามารถตรวจสอบอย่างไรบ้าง
2697 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบ Alert เอกสารการอนุมัติต่างๆของผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ มีขั้นตอนอย่างไร
2688 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์