Approve Center

24 รายการ
กำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของ User ในโปรแกรม HRMi มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3657 ผู้เข้าชม
ถ้าในกรณีที่หัวหน้างานผู้มีสิทธิ์อนุมัติไม่อยู่หรือไม่สะดวกที่จะเข้าโปรแกรมมาอนุมัติเอกสาร แต่ต้องการโอนสิทธิ์การอนุมัติให้กับหัวหน้างานท่านอื่นมาอนุมัติแทนชั่วคราว จะมีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไรบ้าง
3388 ผู้เข้าชม
วิธีแนบไฟล์ข้อมูลใบรับรองแพทย์ ในเอกสารขออนุมัติลา มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3210 ผู้เข้าชม
วิธีแก้ไขกรณีที่ไม่สามารถอนุมัติที่ Tab อนุมัติ ต้องทำอย่างไร
3130 ผู้เข้าชม
กรณีที่ทำการขออนุมัติลาแล้วเลือกช่วงวันที่โปรแกรมแสดงข้อมูลเวลาวันเริ่มต้นสิ้นสุดผิดพลาดมีวิธีแก้ไขอย่างไร
3116 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการบันทึกขออนุมัติขอแก้ไขปรับปรุงเวลามีวิธีการบันทึกอย่างไรบ้าง
3035 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลใบรับรองแพทย์ในเอกสารขออนุมัติลาพนักงาน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
2886 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการกำหนดตรวจสอบผังการอนุมัติ มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
2827 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานมองเห็นตัวเองมีขั้นตอนอย่างไร
2720 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์