เอกสารแนบท้าย 2. (วิธีการ New Profile)

เอกสารแนบท้าย 2. (วิธีการ New Profile)

Q:
เอกสารแนบท้าย 2. (วิธีการ New Profile)
A:

กรณีที่ต้องการ connect database ให้กับ profile ใหม่ ทำได้ดั้งนี้

1. ให้ทำการเปิดโปรแกรม เลือก New Profile

2. ให้ทำการระบุข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับ database ตามภาพด้านล่าง

 908
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์