วิธีการปิดสิ้นปี HRMI

วิธีการปิดสิ้นปี HRMI

6 รายการ
คู่มือการปิดสิ้นปี Prosoft HRMI
239 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 4. (วิธีการปิดสิ้นปี)
130 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 1. (Backup New and Restroe DB)
100 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 2. (วิธีการ New Profile)
93 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 5. (ผลกระทบจากการปิดสิ้นปี)
87 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 3. (วิธีการเพิ่ม Profile ESS)
86 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์