วิธีการปิดสิ้นปี HRMI

วิธีการปิดสิ้นปี HRMI

6 รายการ
คู่มือการปิดสิ้นปี Prosoft HRMI
368 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 4. (วิธีการปิดสิ้นปี)
220 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 2. (วิธีการ New Profile)
170 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 1. (Backup New and Restroe DB)
150 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 5. (ผลกระทบจากการปิดสิ้นปี)
123 ผู้เข้าชม
เอกสารแนบท้าย 3. (วิธีการเพิ่ม Profile ESS)
111 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์