เอกสารแนบท้าย 3. (วิธีการเพิ่ม Profile ESS)

เอกสารแนบท้าย 3. (วิธีการเพิ่ม Profile ESS)

Q:
เอกสารแนบท้าย 3. (วิธีการเพิ่ม Profile ESS)
A:
วิธีการเพิ่ม Profile ESS Pro
  1. เข้าไปที่หน้า WEB Login ESS Pro
  2. ทำการแก้ไข URL ของ ESS ดังนี้

 

ตัวอย่าง

            URL ::  http://Simple.company/ESSPro/Member/Signin

 

                แก้ไขข้อมูลตั้งแต่ /Member/Signin => installation/install

                            http://Simple.company/ESSPro/installation/install

               

  1. เมื่อแก้ไข URL ตามข้อ 2. แล้วระบบจะให้ใส่ User / password ในการเข้าไปตั้งค่า Profile ของ ESS Pro

Username : admin

Passwpord : admin@ess

 

 

  1. จากนั้นทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลคล้าย กับ HRMI ได้เลย

4.1  New

4.2  ใส่ข้อมูล profile ตามปกติ

4.3 กด Test Connection  เพื่อตรวจสอบว่าสามารถ connect ได้ทั้งหมด

4.5 เมื่อ Test connect ผ่าน ให้กด Go to Login ได้เลย

  1. เมื่อกลับไปที่หน้า Login จะมี Profile ให้เลือกก่อนที่จะเข้าระบบ ESS Pro
 460
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์