เอกสารแนบท้าย 1. (Backup New and Restroe DB)

เอกสารแนบท้าย 1. (Backup New and Restroe DB)

Q:

เอกสารแนบท้าย 1. (Backup New and Restroe DB)

A:

ขั้นตอนการ Back Up, Restore New Database ของ SQL 2005

 • ไปที่Start window >Programs>Microsoft SQL Server 2005 >SQL Server

Management Studio Express


 • จะปรากฏหน้า Connect Server 2005
 • Server name : ระบุ Server name ให้ถูกต้อง
 • Authentication: กําหนด SQL Server Authentication
 • Login : sa หรือ user ที่ได้กําหนด
 • Password : prosoft หรือที่ได้ตั้งค่าไว้

ปัญญาหาที่พบ ในการ Connect เข้า SQLEXPRESS ไม่ได้

 • กําหนด Servername ผิด เพราะ ค่า Default ของการติดตั้ง SQLEXPRESS ต้องจะมี Format ดังนี้

         “SERVERNAME/SQLEXPRESS”

 • ในการ Connect SOLEXPRESS ถ้าไม่กําหนดรหัส SA ไม่สามารถ

Connect เราสามารถไปกำหนด, ลบรหัสผ่าน sa ได้

New Database WINSpeed

 • Right Click เลือกสร้าง New Databas

 • ใส่ชื่อDatabase name
 • Click OK

 

Restore database

เมื่อสร้าง Database ใหม่แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการ restore database

 • Right Click ที่ System Database เลือก Restore Database

Click Select Source for Restore From Device
 • Click Add เลือก Database ที่ Backup Click OK


 • คลิกไปที่ Page Options

 • ที่ Page Option
  • ให้ Select restore options เป็น Overwrite the existing database
 •  
  • คลิก OK


ปัญหา Restore base ไม่ได้ เนื่องจาก

 • Path SQL ที่ใช้อยู่ไม่ถูกต้อง
  วิธีการตรวจสอบ
 1. คลิก ตรง Restore with Standby จะปรากฏ Path Default ของ SQL SERVER
 2. Copy มาวาง ที่ Path: Restore the database file as ให้ถูกต้อง
 3. การตั้งชื่อ File Restore As ต้องไม่ซ้ำกับชื่อ Database ที่มีอยู่เดิม

 • เมื่อใส่ Path File ถูกต้อง และชื่อ .mdf และ .ldf ไม่ซ้ำกันแล้ว
 • เลือก Restore Leave the Cannot be RESTORE WITH RECOVERY

 • Click OK

 

Backup database

 • Right Click ที่ database ที่ต้องการ Backup เลือกไปที่ Tasks>Back up


 • เลือก Path ที่ต้องการเก็บไฟล์ Back up ไว้

 • Brown Path ที่ต้องการเก็บ

 • Click OK เมื่อเลือก Path ที่ต้องการเก็บเรียบร้อยแล้ว

 • Click Ok


 • การ Back up database เสร็จสมบูรณ์

 

 

 449
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์