ถ้าต้องการเก็บข้อมูลการสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมของพนักงานที่เคยมีการสำรวจผ่านแบบฟอร์ม

ถ้าต้องการเก็บข้อมูลการสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมของพนักงานที่เคยมีการสำรวจผ่านแบบฟอร์ม

Q:
ถ้าต้องการเก็บข้อมูลการสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมของพนักงานที่เคยมีการสำรวจผ่านแบบฟอร์ม
A:
ถ้าต้องการเก็บข้อมูลการสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมของพนักงานที่เคยมีการสำรวจผ่านแบบฟอร์ม
มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนในการบันทึกสำรวจหลักสูตร มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
    1. เข้ามาที่ Setup> กำหนดสำรวจหลักสูตรอบรม แล้วทำการบันทึกข้อมูลที่ Tab General และ Tab สำรวจ
Tab GeneralTab สำรวจ2. หลังจากบันทึกข้อมูลที่ระบบ Setup เสร็จแล้วให้มาที่ระบบ Training> บันทึกสำรวจหลักสูตร(ผู้ดูแลระบบ) เพื่อทำการบันทึกข้อมูลที่ได้มีการสำรวจผ่านแบบฟอร์มมา
    2.1 เมื่อเข้ามาที่ บันทึกสำรวจหลักสูตร (ผู้ดูแลระบบ) แล้วเข้ามาบันทึกข้อมูลที่ Tab General โดยต้องติ๊กเครื่องหมายถูกที่ สำรวจจากแบบฟอร์ม ด้วย
Tab General     2.2 หลังจากที่บันทึกข้อมูลที่ Tab General แล้วให้มาทำการบันทึกข้อมูลที่ Tab สำรวจ ต่อโดยคลิ๊กที่   เพื่อเข้าสู่หน้าจอ บันทึกสำรวจหลักสูตรอบรม แล้วทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการหรือถ้าไม่ประสงค์จะทำการสำรวจก็ให้คลิ๊กที่ ไม่ประสงค์สำรวจ
Tab สำรวจบันทึกสำรวจหลักสูตรอบรม


 3799
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์