กรณีที่บันทึกแผนการอบรมประจำปีแล้วไม่สามารถ Save ได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่มีขั้นตอนดังนี้

กรณีที่บันทึกแผนการอบรมประจำปีแล้วไม่สามารถ Save ได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่มีขั้นตอนดังนี้

Q:
กรณีที่บันทึกแผนการอบรมประจำปีแล้วไม่สามารถ Save ได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่มีขั้นตอนดังนี้
A:
ถ้าในกรณีที่ได้มีการบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่มไว้และได้มีการอนุมัติเอกสารนั้นแล้ว แต่ได้บันทึกพนักงานผิดไป 1 คนและต้องการแก้ไขแต่ไม่ต้องการบันทึกใหม่ทั้งหมดจะมีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่มในกรณีที่บันทึกผิดแล้วไม่ต้องการบันทึกใหม่ทั้งหมด มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

    1. ให้ทำการยกเลิกเอกสารบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาที่ทำผิดก่อน จากนั้นคลิกที่ Save As
2. หลังจากที่คลิกที่ Save As แล้วโปรแกรมจะ New เอกสารขึ้นมาให้สังเกตุจากเลขที่เอกสารจะเปลี่ยนโดยมีข้อมูลเดิมอยู่ด้วยสังเกตุจากเลขที่เอกสารจะเปลี่ยน จากนั้นแก้ไขข้อมูลพี่ผิดพลาด แล้ว Save

 2448
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์