การบันทึกการลายกมาของพนักงาน

การบันทึกการลายกมาของพนักงาน

Q:
การบันทึกการลายกมาของพนักงาน
A:

เนื่องจากใช้งานโปรแกรมกลางปี แล้วต้องการให้ระบบคำนวณหักจำนวนวันลาที่พนักงานลาไปแล้วแต่ต้นปีออก ต้องใช้วิธีการใด

ต้องใช้การบันทึกจำนวนวันลายกมา โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าที่ ระบบ Personnel>บันทึกข้อมูลพนักงาน>เพิ่มสถิติการลายกมาตามประเภทการลาแบบกลุ่ม ดังภาพ2.ระบุเงื่อนไขกำหนดพนักงานที่ต้องการจะคีย์จำนวนวันลายกมาเช่น การเลือกจากรหัสพนักงาน เมื่อเลือกรหัสพนักงานเรียบร้อยให้คลิกที่ Select ดังภาพ3. เลือกรหัสประเภทการลาที่ต้องการระบุจำนวนวันลายกมา ให้กับพนักงานเลือกประเภทการลา จากนั้น คลิก Select ดังภาพ4.เมื่อเลือกประเภทการลาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ ปุ่มแสดงข้อมูลพนักงานจากนั้นระบบจะแสดงพนักงานที่เราเลือกตามเงื่อนไข พร้อมประเภทการลาที่เราต้องการจะคีย์วันลายกมา


5.ให้กรอกข้อมูล ดังภาพ
1.จำนวนวันลายกมา ให้กรอกจำนวนวันลาของพนักงานที่ได้ลาไปแล้วในวันลาทุกประเภทที่เราเลือก
2.จำนวนชั่วโมงลายกมา ให้กรอกจำนวนชั่วโมงที่พนักงานลาไปแล้วในการลาทุกประเภทที่เราเลือกมา
   เมื่อทำการกรอกจำนวนวันและชั่วโมงเรียบร้อยแล้วให้คลิก OK  ก็จะเสร็จสิ้นการคีย์จำนวนวันลายกมาแล้วค่ะ

 3815
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์