การ Export ใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

การ Export ใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
การ Export ใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
การ Export  ใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Set up >บันทึกใบสมัคร >  คลิกปุ่ม “Export”
จากนั้น หน้าจอจะแสดงการ Export Wizard แล้วคลิกปุ่ม “Next”
เลือก path file ที่ต้องการ export เอกสารใบสมัคร พร้อมตั้งชื่อเอกสาร จากนั้น คลิกปุ่ม  “Next”การ Export file ใบสมัคร จะแสดงหน้าจอ เสร็จสิ้น แล้วคลิกปุ่ม “Finish” ดังรูป   
 
 5433
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์