Setup

74 รายการ
การ Export ใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
7244 ผู้เข้าชม
กรณีจ่ายเงินเดือนให้พนักงานก่อนวันหยุด มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไรบ้าง
5182 ผู้เข้าชม
การกำหนดเบี้ยขยันแบบขั้นบันไดของพนักงานรายเดือน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
4775 ผู้เข้าชม
การกำหนดเบี้ยขยันแบบเต็มจำนวนเงิน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
4463 ผู้เข้าชม
การกำหนดปฏิทินบริษัทและการกำหนดวันหยุด มีขั้นตอนอย่างไร
4051 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการ Post GL เข้าระบบ myAccount มีวิธีการอย่างไร
4015 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนให้กับพนักงานสามารถกำหนดที่ใดบ้าง
3592 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์