Setup

74 รายการ
การ Export ใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
5223 ผู้เข้าชม
กรณีจ่ายเงินเดือนให้พนักงานก่อนวันหยุด มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไรบ้าง
4536 ผู้เข้าชม
การกำหนดเบี้ยขยันแบบขั้นบันไดของพนักงานรายเดือน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
4303 ผู้เข้าชม
การกำหนดเบี้ยขยันแบบเต็มจำนวนเงิน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
3824 ผู้เข้าชม
การกำหนดปฏิทินบริษัทและการกำหนดวันหยุด มีขั้นตอนอย่างไร
3529 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนให้กับพนักงานสามารถกำหนดที่ใดบ้าง
3288 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์