Setup

74 รายการ
การ Export ใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ Excel มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
5452 ผู้เข้าชม
กรณีจ่ายเงินเดือนให้พนักงานก่อนวันหยุด มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไรบ้าง
4613 ผู้เข้าชม
การกำหนดเบี้ยขยันแบบขั้นบันไดของพนักงานรายเดือน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
4327 ผู้เข้าชม
การกำหนดเบี้ยขยันแบบเต็มจำนวนเงิน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
3848 ผู้เข้าชม
การกำหนดปฏิทินบริษัทและการกำหนดวันหยุด มีขั้นตอนอย่างไร
3555 ผู้เข้าชม
กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนให้กับพนักงานสามารถกำหนดที่ใดบ้าง
3322 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์