สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบอีเมล์ที่หน้ากำหนดรูปแบบอีเมล์ได้หรือไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบอีเมล์ที่หน้ากำหนดรูปแบบอีเมล์ได้หรือไม่

Q:
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบอีเมล์ที่หน้ากำหนดรูปแบบอีเมล์ได้หรือไม่
A:
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบอีเมล์ที่หน้ากำหนดรูปแบบอีเมล์ได้หรือไม่


   สามารเปลี่ยนแปลงได้ 
1.เลือกรูปแบบอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นดับเบิ้ลเข้าไป2. จากนั้นคลิกที่ Other menu > Template > เลือกรูปแบบที่ต้องการ
 


3.สามารถเปลี่ยนรูปแบบอีเมล์ทีต้องการได้ จากนั้นคลิก Save and Close


 3969
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์