กรณีที่ต้องการดูข้อมูล เปรียบเทียบสถิติการขาด ลา สาย แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

กรณีที่ต้องการดูข้อมูล เปรียบเทียบสถิติการขาด ลา สาย แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการดูข้อมูล เปรียบเทียบสถิติการขาด ลา สาย แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการดูข้อมูล เปรียบเทียบสถิติการขาด ลา สาย แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

   สามารถเข้าที่ระบบ   Dashboard > Time Informarions > ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการขาด ลา สาย แต่ละหน่วยงาน > คลิก Setting 
เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล และรูปแบบของกราฟ   >  OK
   ในกรณีที่เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล >  OK โปรแกรมก็จะแสดง ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการขาด ลา สาย แต่ละหน่วยงานออกมาเป็นกราฟ ดังภาพ 
 2728
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์