กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ  Dashboard > Time Informarions > อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน  > คลิก Setting 
เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล และรูปแบบของกราฟ   >  OK
ในกรณีที่เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล   >  OK  โปรแกรมก็จะแสดง ข้อมูลอัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงานออกมาเป็นกราฟ ดังภาพ


 
 2944
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์