กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ   Dashboard > Time Informarions > สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน > คลิก Setting 
เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล และรูปแบบของกราฟ   >  OK
ในกรณีที่เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล   >  OK  โปรแกรมก็จะแสดง ข้อมูลสถิติการลาแยกตามหน่วยงานออกมาเป็นกราดังภาพ

 
 2362
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์