กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

   สามารถเข้าที่ระบบ  Dashboard > Personnel and Cost Informations > ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือน > คลิก Setting 
เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล และรูปแบบของกราฟ   >  OK
กรณีที่เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล   >  OK  โปรแกรมก็จะแสดง ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฐานเงินเดือน  ออกมาเป็นกราฟ ดังภาพ

 
 3334
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์