กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร

กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Dashboard > Personnel and Cost Informations > ข้อมูลเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงาน >
คลิก Setting
เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล และรูปแบบของกราฟ   >  OK
ในกรณีที่เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล   >  OK  โปรแกรมก็จะแสดง ข้อมูลเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงาน  ออกมาเป็นกราฟ ดังภาพ


 
 2553
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์