ในกรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS สามารถทำได้อย่างไร

ในกรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS สามารถทำได้อย่างไร

Q:
ในกรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS สามารถทำได้อย่างไร
A:
ในกรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS สามารถทำได้อย่างไร

ในกรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS สามารถทำได้ ดังนี้

คลิกที่ E-Pay Slipระบุ Password E-Pay Slip ดังภาพคลิกที่  ใบรับเงินเดือนเลือกงวดการจ่าย และ วันที่จ่าย ที่ต้องการดู Slip   >  คลิก PreviewSlip เงินเดือนก็จะโชว์ดังภาพ


  3629
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์