ESS

30 รายการ
กรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
5560 ผู้เข้าชม
ในกรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS สามารถทำได้อย่างไร
4662 ผู้เข้าชม
กรณี log in เข้าโปรแกรม ESS เข้าไปแก้ไขข้อมูลพนักงาน มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร
4391 ผู้เข้าชม
กรณีที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ESS แล้ว Error จะต้องตรวจสอบแก้ไขอย่างไร
3989 ผู้เข้าชม
กรณีพนักงานต้องการ update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ ESS
3903 ผู้เข้าชม
กรณีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ESS สามารถทำได้อย่างไร
3403 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการตรวจสอบปฏิทินวันหยุดบริษัทในระบบ ESS มีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้าง
3277 ผู้เข้าชม
กรณีอนุมัติเอกสารแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่า “จำนวนวันที่ลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา ต้องการอนุมัติหรือไม่” สามารถแก้ไขและตรวจสอบอย่างไรบ้าง
3199 ผู้เข้าชม
กรณีเอกสารมีการอนุมัติในระบบ ESS แต่ไม่แสดงสถานะ Approve ใน Email มีวิธีการแก้ไขและตรวจสอบอย่างไรบ้าง
2992 ผู้เข้าชม
วิธีการตรวจสอบ Productivity (ประสิทธิภาพในการทำงาน) ในระบบ ESS คืออะไร
2949 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์