กรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีที่ ต้องการดู E - Pay Slip ใน ESS มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้

คลิกที่ E-Pay Slipระบุ Password E-Pay Slip ดังภาพคลิกที่  ใบรับเงินเดือนเลือกงวดการจ่าย และ วันที่จ่าย ที่ต้องการดู Slip   >  คลิก PreviewSlip เงินเดือนก็จะโชว์ดังภาพ


 


 4692
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์