• หน้าแรก

  • การใช้งานโปรแกรม

  • ESS

  • กรณีอนุมัติเอกสารแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่า “จำนวนวันที่ลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา ต้องการอนุมัติหรือไม่”

กรณีอนุมัติเอกสารแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่า “จำนวนวันที่ลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา ต้องการอนุมัติหรือไม่”

  • หน้าแรก

  • การใช้งานโปรแกรม

  • ESS

  • กรณีอนุมัติเอกสารแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่า “จำนวนวันที่ลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา ต้องการอนุมัติหรือไม่”

กรณีอนุมัติเอกสารแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่า “จำนวนวันที่ลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา ต้องการอนุมัติหรือไม่”

Q:
กรณีอนุมัติเอกสารแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่า “จำนวนวันที่ลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา ต้องการอนุมัติหรือไม่”
A:
   กรณีอนุมัติเอกสารแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่า  “จำนวนวันที่ลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา ต้องการอนุมัติหรือไม่” สามารถแก้ไขและตรวจสอบอย่างไรบ้าง

สามารถแก้ไขและตรวจสอบดังนี้
1. เข้าที่ระบบ Time Attendance > หน้าจอบันทึกจำนวนวันอนุญาตลา ตรวจสอบดูว่าจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน
2. จากนั้นไปที่ระบบ Approve  Center  > บันทึกขออนุมัติลา จากนั้นตรวจสอบดูเอกสารพนักงาน >  จำนวนวันลาคงเหลือ
3. หลังจากที่ตรวจสอบยังพบว่าข้อมูลยังแจ้ง  Pop Up  แก้ไขโดยไปที่ หน้าจอ ขออนุมัติลา  > More Action >  ประมวลเวลาคงเหลือพนักงาน
4. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อมูลวันลาคงเหลือของพนักงาน > Next
5. โปรแกรมประมวลวันลาคงเหลือเสร็จเรียบร้อย6. หน้าจอบันทึกอนุมัติการร้องขอว่าโปรแกรมแจ้งเตือนข้อมูลอีกหรือไม่ 


 
 2928
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์