กรณีต้องการกำหนดภาษีและค่าลดหย่อนในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

กรณีต้องการกำหนดภาษีและค่าลดหย่อนในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
กรณีต้องการกำหนดภาษีและค่าลดหย่อนในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
กรณีต้องการกำหนดภาษีและค่าลดหย่อนในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
สามารถเข้าที่ระบบ Organization > กำหนด ภาษี/ค่าลดหย่อนจากนั้นให้กำหนดค่าลดหย่อนตามต้องการ เสร็จแล้วให้ กด save 
 2975
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์