HR Pro

132 รายการ
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลประวัติพนักงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
6066 ผู้เข้าชม
การเปลี่ยนรูปแบบขนาดกระดาษ pay slip ในโปรแกรม HR-Pro ให้เป็นแนวตั้ง มีขั้นตอนอย่างไร
5692 ผู้เข้าชม
กรณีที่ทำการติดตั้งโปรแกรม HR-PRO แล้วเกิด Database error code 208 มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
4076 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการจะเรียกรายงาน ภ.ง.ด.1 ใบปะหน้า มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
4052 ผู้เข้าชม
ถ้ากรณีที่ลูกค้าต้องการ Download และ Up Date Version ของโปรแกรม HR-Pro สามารถเข้าไปทำการ Downloadได้จากที่ใด
3776 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการเรียกรายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3683 ผู้เข้าชม
กรณีต้องการจะให้โปรแกรมคำนวณค่าแรงรายวัน ในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
3606 ผู้เข้าชม
ต้องการกำหนดเลขที่บัญชีประกันสังคม มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
3433 ผู้เข้าชม
การเปลี่ยน Pay slip จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย มีขั้นตอนอย่างไร
3395 ผู้เข้าชม
กรณีมีการเปลี่ยนให้โปรแกรมคำนวณประกันสังคม จาก 3 % เป็น 4 % มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร
3327 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์