กรณีที่ทำการติดตั้งโปรแกรม HR-PRO แล้วเกิด Database error code 208 มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง

กรณีที่ทำการติดตั้งโปรแกรม HR-PRO แล้วเกิด Database error code 208 มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง

Q:
กรณีที่ทำการติดตั้งโปรแกรม HR-PRO แล้วเกิด Database error code 208 มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
A:
กรณีที่ทำการติดตั้งโปรแกรม HR-PRO แล้วเกิด Database error code 208 มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง

1. ให้ทำการลบโปรแกรม HR-PRO โดยใช้โปรแกรม Revo Uninstaller ซึ่งหาดาว์นโหลดได้ทั่วไป2. ให้ทำการลบโปรแกรม HR-PRO โดยใช้โปรแกรม Revo Uninstaller ตามตัวอย่าง โดยการเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะมีหน้าต่างดังรูปให้เลือก โปรแกรม HR-PRO จะมีป๊อบอับ ขึ้นมา ถามว่าต้องการจะลบหรือไม่ให้เลือก Yes3. เมื่อมาถึงหน้าต่างนี้ให้เลือก ล่างสุด แล้วทำการคลิก ถัดไป4. หลังจากที่คลิก ถัดไปแล้ว จะมีหน้าต่างของ Confirm File Deletion แสดงขึ้นมาให้ทำการ Yes และ คลิกถัดไป
รอจนโปรแกรม Run เสร็จ แล้วทำการคลิก ถัดไป5. รอให้ระบบทำการ loadถอนการติดตั้งแล้ว การคลิก ถัดไป6. หลังจากคลิกถัดไปแล้ว จะมีหน้าต่าง นี้ขึ้นมาให้ทำการคลิกที่ เลือกทั้งหมด  เพื่อที่จะลบ Register ที่ฝังไว้ในเครื่อง   และ คลิก ลบ >  คลิก ถัดไป7. หน้าต่างถัดมา ให้ทำตาม ขั่นตอนเดิมคือ คลิกที่ เลือกทั้งหมด และคลิก ลบ   คลิก ถัดไป ตามลำดับ8. คลิกเลือก เสร็จสิ้น9. หลังจากคลิก เสร็จสิ้น ให้ทำการ Restart เครื่อง
10. หลังจากที่ทำการ Restart เครื่องเสร็จแล้ว ให้ทำการ ตรวจสอบ Database เนื่องจากโปรแกรม HR-PRO จะใช้ Database อยู่ 2 ก้อน  คือ Database ที่ชื่อว่า dbpsmaster   และ Database ที่ เราทำการสร้างขึ้นมาเองอีก หนึ่งก้อน11. เมื่อ ตรวจสอบ Database ว่ามีครบแล้วให้ทำการ ติดตั้งโปรแกรม HR-PRO ได้เลย หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะพบว่ามีหน้าต่างดังรูป แสดงขึ้นมา ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง โดย ช่อง Database : ให้กรอก ชื่อเป็น dbpsmaster  และทำการ กด Connect12. หลังจากที่กด connect แล้ว จะเข้ามายังหน้าต่างดังรูป13. ทำการ คลิกที่ Add Company14. หลังจากที่ คลิก Add Company เสร็จแล้วก็จะเข้ามายังหน้ากรอกข้อมูลบริษัท ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบแล้วกดok15. หลังจากที่ คลิกที่ ok ก็จะมีป๊อบอัพ ถามว่าต้องการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลหรือใหม่ ให้เลือก Yes
  โปรแกรม HR-PRO ก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ สามารถใช้งานโปรงงแกรมได้ตามปกติ


 3910
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์