สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

1 รายการ
ทุกความสำเร็จอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของทุกฝ่าย แต่ในการทำงานใดที่ขาดแรงจูงใจก็จะเกิดความฝืดในการทำงาน เกิดการเกี่ยงกันในการทำงาน โยนความรับผิดชอบ ความไม่อยากทำงาน หรือเบื่อหน่ายในงานที่ทำ การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้เร็วขึ้น เทคนิค 7 ประการในการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นทีมที่มีแรงจูงใจสูงมีดังนี้
307 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์