ระบบสวัสดิการ

ระบบสวัสดิการ

1 รายการ
ระบบสวัสดิการพนักงานช่วยควบคุมตั้งแต่การขอสวัสดิการ, การเบิกสวัสดิการ จนถึงการคืนค่าสวัสดิการ ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการคืนเป็นเงินสด หรือผ่านระบบเงินเดือน โดยโปรแกรมจะทำการส่งค่าเข้าระบบเงินเดือนให้อัตโนมัติ
17994 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์